Over mezelf

Ik ben Barbara, 45 jaar, mama van 4 kinderen en gelukkige partner van Ben.

Persoonlijke ontwikkeling en groei vind ik erg belangrijk, vandaar dat ik al heel wat opleidingen achter de rug heb. De meest relevante som ik graag voor je even op: licentiate in de Handelswetenschappen en een aggregaatsopleiding aan EHSAL, postgraduaat Bemiddeling in familiezaken onder leiding van Diana Evers aan de KU Leuven, postgraduaat Verantwoordelijke in de kinderopvang aan de Karel de Grote Hogeschool, basisopleiding Organisatiecoaching bij Philippe Bailleur aan de HRD Academy, basisopleiding geweldloze, verbindende communicatie bij Pat Patfoort, de opleiding suïcidepreventie bij jongeren, de opleiding tot preventieadviseur voor zelfverwondend gedrag bij Prof. Imke Baetens aan de VUB,  de basisopleiding verlies-en rouwconsulent o.l.v. Lut Celie in de Bleekweide te Gent... Het zijn allemaal leerscholen geweest die me dagelijks helpen in het begeleiden van mensen die als levenswerk de opvoeding van kinderen en jongeren hebben gekozen.

De natuur is voor mij een grote inspiratiebron. In de schepping toont zich de werkelijkheid. Het is erg troostend en indrukwekkend om te leren begrijpen hoe de kringloop van het leven zich telkens opnieuw toont, in de dag en de nacht, de seizoenen die zich afwisselen, hoe alles met elkaar verbonden is. De natuur is dan ook een belangrijke plek waar je je op moeilijke momenten gedragen kan voelen. Een wandeling kan een hele fijne manier zijn om met elkaar te praten over alles wat in je schuil gaat en leeft. En moest je dat leuk vinden, nemen we de honden die hier ook wonen, mee. :-)

Professioneel ben ik met heel wat zaken bezig: enerzijds coach ik leidinggevenden en begeleid ik kwaliteitstrajecten in internaten, anderzijds begeleid ik als pedagogisch begeleider opvoeders in internaten rondom allerlei thema's die gerelateerd zijn aan opvoeding, persoonlijke en sociale ontwikkeling en emotionele remediëring. (vb sanctioneren, moeilijk gedrag, preventie rond suïcide en zelfverwondend gedrag, emotionele veiligheid en welbevinden stimuleren, leercoaching...)

Doorheen deze begeleidingstrajecten viel het me op hoe vaak verlieservaringen aan de oorzaak lagen van problematisch signaalgedrag van kinderen en jongeren. Maar ook en vooral vond ik opvallend hoe hulpeloos en vermijdend de volwassenen daar dan net (niet) mee omgaan.

Vandaar dat ik besloot te starten met de postgraduaatopleiding Verlies-en rouwconsulent voor kinderen en jongeren in de Bleekweide te Gent, in samenwerking met de Hogeschool VIVES te Kortrijk en onder supervisie van de wijze, warme experte Lut Celie. Op deze manier hoop ik meer handvatten en tools te kunnen bieden aan opvoeders en kinderen om ze te versterken en te ondersteunen. De kernwaarden die ik hierbij steeds nastreef en waarvoor ik wil staan, zijn: zachtheid - zorgzaamheid - deskundigheid.

In kader van deze opleiding dien ik ook vanaf juni 2018 een aantal uren stage te vervolmaken. Dit betekent dat ik (voorlopig kosteloos) het rouwproces van een kind of jongere kan ondersteunen en begeleiden, wanneer ouders ervaren dat ze zich aangesproken voelen door de beschreven aanpak en visie. 

Dit alles gebeurt vanuit een warme en sensitieve houding met terugkoppeling naar en het betrekken van de ouders waar wenselijk.

Wil je graag meer weten? Aarzel niet om me vrijblijvend te contacteren, we kunnen samen kijken wat mogelijk en zinvol zou kunnen zijn.

Je kan me bereiken via telefoon (0474 66 50 21) of via mail: desterrentuin@gmail.com.