De Sterrentuin

Welkom in de Sterrentuin.

Op deze website kom je meer te weten wat ik graag voor jou en je kinderen wil betekenen wanneer verlies heeft toegeslagen. 

Verlies kan allerlei vormen aannemen: er is iemand dood gegaan, iemand heeft zichzelf van het leven beroofd, ouders gaan uit mekaar, een gebeurtenis zorgt ervoor dat je niet meer dezelfde bent of hetzelfde kan, iemand in het gezin of jijzelf wordt ernstig ziek, er is één of andere ingrijpende verandering in je leefwereld zoals een scheiding, adoptie, pleegzorg...

Er is geen oplossing voor wat gebeurd is, de tijd kan niet terug gedraaid worden... Er is enkel een aarzelend, struikelend en voorzichtig aftasten hoe je nu verder gaat / kan / moet in en met deze nieuwe realiteit. 

Verlies is vaak een ontwrichtende ervaring die een zachte, liefdevolle, respectvolle en zorgzame begeleiding vraagt.

Hiervoor kan je op mij beroep doen. Momenteel volg ik de 2-jarige postgraduaatopleiding Verliesconsulent voor kinderen en jongeren in De bleekweide te Gent. (in samenwerking met de Hogeschool Vives te Kortrijk). In kader van die opleiding zal ik vanaf juni 2018 een aantal stage-uren vervolledigen waar ik (kosteloos) kinderen of jong-volwassenen begeleid en ondersteun in hun rouwproces. Daarom heb ik De Sterrentuin gecreëerd.

Wat houdt het in?

Concreet is er eerst een intakegesprek met de ouders of/en ev. het kind / de jongere (erbij). Liefst gebeurt dit in de thuisomgeving van het kind of de jongere zelf. Nadien volgen een aantal sessies met het kind of de jongere in de Sterrentuin. Tijdens deze momenten kunnen emoties op een creatieve manier een plek én vorm krijgen en is duiding ook een belangrijk onderdeel. Steeds wordt gewerkt vanuit de ontwikkelingsfase waar het kind of de jongere zich bevindt.

Bij ingrijpend verlies kunnen woorden niet altijd de heftige emoties vangen. We zoeken daarom samen naar andere manieren om het verlies en het afscheid te verbeelden en te (h)erkennen. Wanneer het kind of de jongere zijn of haar 'taal' heeft gevonden, heeft dit een sterk troostend en helend effect.

Rekening houdend met de privacy van het kind of de jongere, wordt teruggekoppeld naar en samengewerkt met de ouder(s) en wordt gekeken hoe zij thuis ook een 'secure base' kunnen blijven zijn in tijden waar alle zekerheid verdwenen lijkt.

Wanneer het kind of de jongere het verlies op een constructieve manier heeft kunnen integreren in zijn/haar leven en ervaart verder te kunnen, ronden we het traject af.

Wanneer het praktisch niet mogelijk is te werken in de Sterrentuin, kan ook op een andere locatie  gewerkt worden, wanneer dit meer aangewezen is. Dan creëren we samen ter plekke een Sterrentuin :-). Hiervoor ( en ook voor het intakegesprek) wordt een km-vergoeding aangerekend.

Wil je graag nog meer weten, ook over de manier van werken? Verken dan gerust verder de Sterrentuin via de andere pagina's van de website.

Wandel je met me mee?